Generalități

Site-ul decoprim.md (în continuare „site”), dedicat serviciilor de procurare a produselor în mediul online, aparține companiei S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L., cu sediul în Mun.Chișinău, str. Petricani 17/5. Prin utilizarea site-ului decoprim.md acceptați Acordul de confidențialitate a datelor, prezentat în continuare.

Acest document face referință la colectarea şi utilizarea informațiilor personale pe care ni le furnizați în mod direct sau indirect în momentul în care folosiți serviciile oferite de către acest site web.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări sau actualizări asupra prevederilor prezentului Acord de confidențialitate, fără o înștiințare prealabilă. Cea mai recentă versiune va putea fi mereu accesată la adresă web.

S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. este conștientă de importanța protejării informațiilor preluate de la dumneavoastră, iar acordul de față stipulează modul în care utilizăm aceste date.

Preluarea datelor

În cazul în care doriți să beneficiați de procurarea produselor de mobilier oferite prin intermediul site-ului – va fi nevoie să ne furnizaţi informaţii personale.

Datele dumneavoastră sunt preluate doar în cazul când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză transmiterea acestora către noi. Paginile din cadrul site-ului unde este nevoie de aceste informaţii conţin o legătură către documentul de faţă, pentru a putea fi analizat, în caz de necesitate.

În plus, pe lângă datele personale, sistemul nostru preia în mod automat şi o serie de informaţii anonime, care sunt folosite în scopul analizei gradului de utilizabilitate a site-ului şi al optimizării serviciilor oferite.

Utilizarea datelor

Informaţiile confidenţiale pe care le preluăm de pe site sunt folosite numai în scopul utilizării cu succes a serviciilor oferite, dar şi pentru a lua legătura cu dumneavoastră în caz de necesitate.

Dezvăluirea datelor colectate

Vă asigurăm că, fără acordul dumneavoastră, S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. nu va divulga unei terţe persoane informaţiile preluate, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, atunci când transmiterea acestor date este absolut necesară.

Dumneavoastră sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii informaţiilor personale, inclusiv de utilizarea cu grijă a datelor folosite pentru autentificarea dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea acestor date se face cu sau fără voia dumneavoastră.

Angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Cookies

Fişierele Cookies sunt transmise de către un site web către discul rigid al vizitatorului, cu scopul stocării anumitor informaţii. Cookies reprezintă un standard industrial şi sunt utilizate pe larg de majoritatea site-urilor web, inclusiv de al nostru (în sensul simplificării accesului unui utilizator la site). Această tehnologie permite adaptarea conţinutului prezentat pe site la necesităţile dumneavoastră. Totuşi, dacă nu doriţi colectarea datelor prin intermediul fişierelor Cookies, aveţi posibilitatea să dezactivaţi această tehnologie în browserul Dumneavoastră. Reţineţi însă că fişierele Cookies ar putea fi necesare pentru furnizarea anumitor facilităţi ale serviciilor.

Accesul la date

Vă asigurăm că luăm toate măsurile rezonabile pentru protecţia datelor dumneavoastră personale, dar şi pentru menţinerea lor într-o stare corectă şi actuală. În cazul în care veţi descoperi informaţii incorecte despre dumneavoastră – vă rugăm (şi vă mulţumim anticipat) să ne contactaţi pentru a efectua modificările necesare.

În plus – angajaţii noştri sunt obligaţi să respecte cu stricteţe confidenţialitatea oricăror date personale aflate în posesia noastră.

Acordul de faţă este încheiat între dumneavoastră şi S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. El reglementează modul de utilizare de către dumneavoastră a (serviciilor oferite prin intermediul) site-ului decoprim.md, având prioritate în faţa oricărui acord precedent dintre dumneavoastră şi S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L.

Termeni și condiții

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Angajamentul S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una dintre principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a vă furniza cea mai buna experiență posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Condiții.

S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale la accesarea serviciilor oferite de S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L..

Utilizarea acestui website de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizați website-ul nostru sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L.?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul decoprim.md, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente a S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L., inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, procurare produselor, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: Numele și Prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, IDNP

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L., exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

Clienți persoane fizice ai S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității, S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de  S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L., vom colecta date personale în legătura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. prin intermediul website-ului deținut de S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L., dumneavoastră sunteți informat/ă și/sau vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

  • Derularea activității comerciale/contractuale a S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L.;
  • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
  • Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor
  • Comunicarea cu instituțiile publice sau de interes public;
  • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
  • Arhivare, scopuri statistice;

S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția partenerilor de afaceri, așa cum este această situație descrisa mai jos) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

Clienți persoane fizice ai  S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. (actuali, foști sau potențiali), vizitatori, public larg, reprezentanți/împuterniciți acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi: autorități publice centrale și locale, instanțele judecătorești, poliție, (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare și reasigurare, organizații de cercetare a pieței (scop statistic) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a relațiilor contractuale pentru care ați accesat serviciul, până în momentul în care dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al dvs, veți exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. și/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați,conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul, de a vă retrage consimțământul în orice moment în forma scrisă, adresata S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L., în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dumneavoastră aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizați către S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. sa facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dvs. particulară, cu excepția cazurilor în care S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. demonstrează ca are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. este îndreptățită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document dumneavoastră ați luat cunoștințî și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

Cum vă puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului de date personale din cadrul S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: [email protected] sau la următoarea adresă de corespondență: S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. mun. Chișinău,str. Petricani 17/5.

Site-ul oficial al Agenției Pentru Protecția Consumatorului Și Supravegherea Pieței RM.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informați în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor decoprim.md sau utilizarea serviciilor S.C. DECOPRIM PLUS S.R.L. prin intermediul website-ului menționat, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.